همکاری با پیشگام رایانه

همکاری با پیشگام رایانه

جهت آغاز همکاری با پیشگام رایانه خواهشمند است در صورت دارا بودن شرایط عنوان شده در ذیل رزومه خود به آدرس jobs@pishgamrayaneh.net ارسال نمایید.

کارشناس پشتیبانی

دارای مدرک کارشناسی کامپیوتر (نرمافزار – سخت افزار) دارای حداقل ۳ سال سابفه کار مرتبط
دارندگان مدارک MCSE ,CCNP , LPIC , MTCNA در اولویت هستند

کارشناس فروش

دارای مدرک کارشناسی یا کاردانی و حد اقل ۳ سال سابقه فروش
کسانی که دارای سابقه فروش در حوزه انفورماتیک هستند در اولویت قرار دارند